Netoxické žihacie soľné zmesi

Netoxické žihacie soľné zmesi

Vyrábame netoxické žíhacie soľné zmesi pracujúce vo forme taveniny ako nosiče tepla s vlastnosťou ochrany povrchu súčiastky pred zokujením.

NETOX SZ 600

Popis

Pracuje v teplotnom rozsahu 540 – 800°C. Používa sa pre predohrev rýchlorezných ocelí pred kalením (stupňovitý ohrev) a taktiež ako médium pre ich popúšťanie. Je náhradou za soli GS 430.


NETOX SZ 900

Popis

Pracuje v teplotnom rozsahu 680 – 950°C. Používa sa pre predohrev rýchlorezných ocelí pred kalením pri viacstupňovom ohreve a hlavne ako médium slúžiace pre ohrev súčiastok pred kalením pre konštrukčné ocele. Zároveň je možné v tomto médiu vykonávať žíhacie procesy.Taktiež sa využíva pre ohrev nacementovaných súčiastok pred kalením. Je náhradou za soli GS 540.

 


NETOX SZ 1100

Popis

Pracuje v teplotnom rozsahu 750 – 1350°C. Používa sa pre predohrev rýchlorezných ocelí pred kalením. Výhodou tejto zmesi oproti doposiaľ používaným je možnosť ohrevu pred kalením aj u konštrukčných ocelí. Je náhradou za soli GS 960 a GS 1100.