Netoxický cementačný prášok

Netoxický cementačný prášok

Vyrábame netoxický cementačný prášok ANTITOX 900
Používa sa pre cementáciu v tuhom prostredí.
Antitox 900 je možné niekoľkokrát regenerovať.
Tento výrobok plne nahrádza doteraz používané prášky s označením:
C6/3, C6/7, C10/3, C10/7, C13/3, C13/7, B8/3, B8/7, B15/3, B15/7, B40

Kontakt