Servisná činnosť

Servisná činnosť

Pozáručné opravy

Popis

Poskytujeme pozáručné opravy všetkých druhov obrábacích strojov (aj starších modelových rád), vrátane CNC systémov – obrábacích centier, sústruhov, deliacich zariadení s ovládacími systémami Fanuc, Heidenhain, Siemens a pod.

Servisná činnosť - Pozáručné opravy


Úpravy CNC strojov

Popis

Vykonávame úpravy CNC strojov podľa vašich požiadaviek (napr. úpravy systémov centrálneho mazania – výrazná úspora mazacích olejov pri zachovaní mazacích vlastností, resp. úpravy stávajúcich elektrických žeriavov na systém diaľkového ovládania aj s možnosťou zabudovania mikroposuvov a pod.)

Servisná činnosť - Pozáručné opravy